کتابخوان الکترونیکی

کتابخوان الکترونیکی و تفاوت آن با تبلت

بهترین انتخاب همیشه وابسته به نحوه مصرف و انتظار شما از دستگاه مورد نظرتان است. اگر روزانه زمان زیادی مطالعه میکنید و نمایشگر LCD یا LE...

ادامه مطلب

راهنمای خرید کتابخوان الکترونیکی

در سال های ابتدایی عرضه کتابخوان های الکترونیکی شرکت آمازون، خرید کتابخوان الکترونیکی کار دشواری محسوب نمی شد. چرا که 2 مدل بیشتر وجود ...

ادامه مطلب